Friday, October 19, 2007

ลัช 7 ฉบับศิลปะฟักการเมืองโอย รอมานาน ในที่สุดก็ได้ฤกษ์ออกอีกครั้ง
ลัชเล่มใหม่ เล่ม 7 แล้ว ถึงจะใช้เวลานานเราก็ออกนะ
ฉบับนี้เล่นเรื่องการเมืองรับเดือนตุลา เดือนแห่งการเมืองระอุสองช่วงปี

สัมภาษณ์วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินที่ยึดแนวทางศิลปะเพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน (ศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปี 2550)
เรื่องของพร็อพาแกนดา สงคราม การเมือง
สัมภาษณ์สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย สมาชิกแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย ผู้ทำงานศิลปะต้านการเมือง(เลว) มาตั้งแต่ตุลาคม 2516
แอนเจลา เดวิส, วินเซนต์ กัลโล ก็มากะเขาด้วย
คอลัมน์อื่นๆ ก็เต็มเพียบด้วยสาระครบครัน