Saturday, September 02, 2006

first at all

แฟนหนังสือลัช (LUSh) นี่เป็นอีกช่องทางที่เราจะได้พบปะกัน ช่วงแรกจะนำเนื้อหาในหนังสือมาลงให้อ่านกันก่อนนะครับ

No comments: