Sunday, May 13, 2007

It's raining

ไม่รู้ว่าอะไรดลให้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน
ปลวกที่อยู่ในดินก็เลยเฮโลสร้างไฮเวย์เข้าบ้าน
เลยต้องจัดการเขี่ยๆ แล้วพ่นยาเสียหน่อย
อันที่จริงมันก็ไม่ได้มีจำนวนมากมายหรอก
แต่ลองมันได้รู้ทางเข้าแล้ว
ครั้งต่อไปมันก็ยกพลได้ง่ายขึ้น
ห่วงก็แต่กองหนังสือที่อยู่บนพื้น
เพราะถ้าปลวกมันลักลอบมาทางซอกผนังก็คงมองไม่เห็น
ช่วงนี้ก็เลยต้องตรวจตราให้ถ้วนถี่
ยังไม่ถึงขั้นต้องจัดเวรยาม
แต่ว่า แถวไหนมีตัวกินมดขาย ช่วยบอกให้รู้ด้วย
จะไปซื้อมาเลี้ยง

No comments: